Welkom in het afslanksalon van C-Ligne.

Programma:

Je kan werken met de toestellen van hypoxi (werken afslankend, 30 minuten rustig fietsen of stappen.).

Dit kan je eveneens volgen in combinatie met Kyalin (proteïnedieet)

Zeg Hypoxi u niets dan kan je enkel het proteïnedieet volgen of juist omgekeerd enkel de hypoxi en geen Kyalin.

Voor verdere uitleg ga bovenaan onder het tabblad afslanken en druk op hypoxi of kyalin.